Upphandlingsregioner

Det samarbete i upphandlingsfrågor som tidigare hanterats inom sjukvårdsregionerna har under åren successivt förändrats.

Samarbetet följer inte de traditionella regiongränserna. För att få representativitet från samtliga delar av landet i LfU, bildades begreppet upphandlingsregioner. De regioner som samarbetar i upphandlingsfrågor bildar en upphandlingsregion.

Region A
Regionerna i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten

Region B
Regionerna i Uppsala, Västmanland, Dalarna, Gävleborg och Varuförsörjningen

Region C
Region Stockholm

Region D
Regionerna i Sörmland, Värmland, Örebro och Gotland

Region E
Västra Götalandsregionen

Region F
Regionerna i Jönköping, Kalmar och Östergötland

Region G
Regionerna i Kronoberg, Blekinge och Halland

Region H
Region Skåne

 

LfU:s styrelse

Ledamöter

Ordförande: Johan Welander, Region Gävleborg

Porträtt av Johan Welander

Region A: Sofia Viklund, Västernorrland
(Suppleant: Niklas Ranneberg, Norrbotten)

Region B: Mathias Snickar, Dalarna
(Suppleant:)

Region C: Ragna Forslund, Stockholm
(Suppleant: Stefan Perdahl, Stockholm)

Region D: Markus Liljenroth, Örebro
(Suppleant:)

Region E: Jenny Lagerlöf, VGR
(Suppleant: Ingemar Sesevic, VGR)

Region F: Carina Mattsson, Jönköping
(Suppleant:

Region G: Ola Sörensson, Halland
(Suppleant: Daniel Adolfsson, Kronoberg)

Region H: Ivan Milicevic, Skåne
(Suppleant: Ingrid Bergman, Skåne)

Från Sveriges Kommuner och Regioner medverkar Hampus Allerstrand och Maria Larsson.