Samverkan

  • Nordiska nätverket för upphandling (Sverige, Norge, Danmark och Island)

  • SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor, (Single Face to Industry),
    LfU samverkar via Petter Karlsson, Region Stockholm

  • HTA - Health Technology Assessment (Ordnat införande av medicinteknik)