LfU kategoriråd Läkemedel har sitt nästa möte den 16 september 2021, 13-15.