Kategoriråd IT har sitt nästa möte 13-14 oktober 2021,