Kategoriråd Hälso- och sjukvårdstjänster har sitt nästa möte 11 november 2021.