Kategoriråd Hjälpmedel har sitt nästa möte 12 oktober 2021, 9-16 via Skype.