LfU Årsmöte
Styrelsen har m.a.a. pandemin tagit beslutet att årsmötet ersätts med ett digitalt möte som kortas ner till 1 dag och kommer att äga rum den 1 september.
Inbjudan skickas ut i slutet av maj.

2 september kommer det bli ett konstituerande möte med nya styrelsen.

 

Temadag kategoristyrning
Temadagen för kategoristyrning planeras att genomföras under 2021. LfU:s styrelse återkommer med information.