Inbjudan med möjlighet till anmälan har skickats ut till hela nätverket via mail. Fastställt program kommer att skickas ut senare.

Punkter ur programmet:
MDR, Aktuellt om upphandlingsjuridik, Sjukvårdens krisberedskap med mera.

Konstituerande möte 2 september
Mötet med nya styrelsen äger rum 10-12, via länk. En Outlook-inbjudan skickas ut inom kort. Kallelse med agenda skickas ut ca 10 dagar innan mötet.

Temadag kategoristyrning
Temadagen för kategoristyrning planeras att genomföras under 2021. LfU:s styrelse återkommer med information.