Årsmötet
Med anledning av corona och många regioners fortsatta reserestriktioner har LfU-styrelse tagit beslut om att ställa in det planerade årsmötet den 18 november 2020.
Nuvarande styrelse kvarstår fram till och med nästa årsmöte som äger rum i Steningevik den 1-2 september 2021.

Temadag kategoristyrning
Temadagen för kategoristyrning som skulle ägt rum den 19 november 2020 i Stockholm, ställs in och planeras nu istället att genomföras under våren 2021.
LfU:s styrelse återkommer med mer information.