Save the date - digital konferens om Upphandling, MDR och Spårbarhet den 14 april 2021
Upphandlingskonferensen är tillbaka! En klassiker men i nytt anpassat format. Pandemin har påverkat oss alla och på olika sätt fått oss att ändra beteenden. Men en sak som inte förändrats är vikten av dialog som nyckel för att hantera utmaningar. En kommande utmaning, frikopplad från pågående pandemi, som vi gemensamt behöver möta är MDR (Medical Device Regulation).

Den medicintekniska förordningen börjar gälla fullt ut i maj 2021 och kommer att påverka inte bara medicintekniska företag utan även upphandlande myndigheter, vård och patienter. Vi vill öka kunskapen kring innebörden av regelverket, lyfta fram de möjligheter som skapas och belysa potentiellt negativa effekter samt hur de kan hanteras. Självklart vill vi också ge er möjlighet att ställa frågor – vad vore Upphandlingskonferensen utan dialog! 

Datum: 14 april 2021
Tid:       9:00 – 12:00
Plats: Digitalt via länk
Program: Kommer inom kort!

Arrangörer: Upphandlingskonferensen är ett samarbete mellan Ledningsnätverket för regionernas Upphandling (LfU), Nätverket för Materialkonsulenterna samt branschorganisationen Swedish Medtech. 

Upphandlingskonferensen har arrangerats var 18:e månad sedan 1998, med undantag för år 2020 då vi med anledning av pandemin ställde in. 

Årsmötet
Steningevik den 1-2 september 2021.

Temadag kategoristyrning
Temadagen för kategoristyrning planeras att genomföras under 2021. LfU:s styrelse återkommer med information.