Årsmöte 2022
Boka redan nu in 31 augusti - 1 september för nästa årsmöte. Inbjudan riktas endast till nätverket och kommer att skickas ut separat.

Temadag kategoristyrning
Temadagen för kategoristyrning planeras att genomföras under våren 2022. Information om inbjudan m.m. publiceras senare.