Ledningsnätverket för regionernas upphandling, LfU verkar för utveckling, samverkan och erfarenhetsutbyte inom upphandlingsområdet Lfu:s vision är att stödja utvecklingen av inköpsverksamheten så att det nyttjas som en strategisk resurs. Därför har LfU tagit fram ett gemensamt kategoriträd för samtliga regioner. Kategoriträdet ska leda till att utveckla det strategiska inköpsarbetet samt utöka möjligheten till att göra benchmarking mellan regioner.

LfU:s styrelse har tillsatt en förvaltningsgrupp som har i uppdrag att förvalta och utveckla kategoriträdet. Förvaltningsgruppen har en ordförande som utses av styrelsen samt representanter från olika regioner. Medlemmarna från regionerna utses av respektive regions inköps-/upphandlingschef.

LfU:s styrelse har tagit fram en uppdragsbeskrivning som redogör för förvaltningsgruppens uppdrag.

Förvaltningsgruppen

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.                           Region Stockholm
Lena Book                                  Region Jämtland Härjedalen
Cristian Cifuentes Mardones        Region Uppsala
Ulrika Ejnarsson                         Region Halland
Staffan Göthner                         Region Uppsala
Torgil Lindgren                           Regin Värmland
Lise-Lott Littunen                      Region Stockholm
Sarah Strandell                          Region Skåne
Andreas Tärnqvist                      Inköp Sörmland/Västmanland
Helena Wallin                            Region Gävleborg