Fokus på upphandling av medicinskt förbrukningsmaterial.

Rollen som ordförande och kontaktperson är vakant tills vidare.

Minnesanteckningar