Rollen som ordförande och kontaktperson är vakant tills vidare.

Minnesanteckningar