Möte Kategoriråd Medicin teknisk utrustning den 30/6-2020 är inställt

Mötet är flyttat till den 10/6-2020, 

Minnesanteckningar

Kallelser - Medicinsk teknik inkl. förbrukning