Fokus på medincinteknisk utrustning och tillhörande förbrukningsmateriel.

Ordförande och kontaktperson är: