Deltagare på LfU:s årsmote 2019

Aktuellt

LfU-årsmöte

Årsmötet 2-3 september 2020 i Steningevik är flyttad till den 1-2 september 2021.

Årets möte har kortats ner till en dag och blir istället onsdagen den 18 november 2020 i Stockholm. Styrelsen återkommer med information om tid och plats.

Inställd Upphandlingskonferens!

Upphandlingskonferensen
Upphandling - en värdefull affär
25-26 mars 2020 - INSTÄLLD!
Information från 
Organisationskommittén

Välkommen till LfU

LfU verkar för utveckling, samverkan och erfarenhetsutbyte inom upphandlingsområdet.

LfU:s vision är att stödja utvecklingen av upphandlingsverksamheten så att den nyttjas som en strategisk resurs.

Ledningsnätverket utgörs av regionernas upphandlingschefer.

För att stödja vår vision utvecklar LfU Kategoriråd inom olika kategorier. Kategoriråden är nätverk främst för personal på inköps- och upphandlingsavdelningar inom regionerna.

Kategorirådens arbete ska leda till att regionerna gör bättre affärer genom att utbyta kunskap och erfarenhet och stärka kompetensen inom området.

LfU har ett gemensamt kategoriträd för samtliga regioner. Kategoriträdet ska leda till att utveckla det strategiska inköpsarbetet samt utöka möjligheten till att göra benchmarking mellan regionerna.

 

Möte Kategoriråd Medicin teknisk utrustning den 30/6-2020 är inställt

Mötet är flyttat till den 10/6-2020,