Deltagare på LfU:s årsmote 2019

LfU verkar för utveckling, samverkan och erfarenhetsutbyte inom upphandlingsområdet.

LfU:s vision är att stödja utvecklingen av upphandlingsverksamheten så att den nyttjas som en strategisk resurs.

Ledningsnätverket utgörs av regionernas upphandlingschefer.

För att stödja vår vision utvecklar LfU Kategoriråd inom olika kategorier. Kategoriråden är nätverk främst för personal på inköps- och upphandlingsavdelningar inom regionerna.

Kategorirådens arbete ska leda till att regionerna gör bättre affärer genom att utbyta kunskap och erfarenhet och stärka kompetensen inom området

LfU har ett gemensamt kategoriträd för samtliga regioner. Kategoriträdet ska leda till att utveckla det strategiska inköpsarbetet samt utöka möjligheten till att göra benchmarking mellan regionerna.

 

Aktuellt

2020-03-25 Kallelse möte kategoriråd MT

Möte Kategoriråd Medicin teknik den 25/3 2020 på Upphandlingskonferensen kl.17:30 Quality hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm

LfU-årsmöte

2-3 september 2020 i Steningevik

UPPHANDLINGSKONFERENSEN

Upphandling - en värdefull affär

Quality Hotel Globe i Stockholm
          25-26 mars 2020

Länk till inbjudan med program